SU & ATIK SU ARITMA

20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışında önemli projeler tamamlamış sektördeki liderliği ile grubun ana stratejik iş alanı.

SU & ATIK SU ARITMA

20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışında önemli projeler tamamlamış sektördeki liderliği ile grubun ana stratejik iş alanı.

Grubun ilk faaliyet alanı olan ve sektöründe lider konumda olan Hazar Su ve Atıksu Arıtma alanında deneyimli mühendis kadrosu ve yurt içi ve yurt dışında imza atılan önemli projeleri ile 20 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir.

Hazar Su Arıtma deneyimli satış ve mühendis kadrosu ile müşterilerine projelendirme ve mühendislik hizmetleri vermektedir.

Hazar teknik servisi, su numunelerinin ücretsiz analiz edildiği tam donanımlı laboratuvarı ve mühendislik müşavirliği hizmetleri ile müşterilerine katma değer sağlamakta ve tüm faaliyetlerini ISO 14001:45001 standartları kapsamında yürütmektedir.

Hizmet Alanları
 • İçme suyu / atık su ve endüstriyel su uygulamaları
 • Sistem tasarımı ve entegrasyonu
 • Düzenleyici hizmetler
 • Sistemlerin operasyonu

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

WesTech
WesTech Proses Ekipmanı alarak gelecekteki projelerinize değer katın. Müşterileriniz bu seçiminiz dolayısıyla ileriki yıllarda da size teşekkür etsinler.
WesTech ekipmanı, sizin arıtma prosesinizin her bir adımına nasıl değer katacağını bilen deneyimli mühendis ekiplerimiz tarafından tasarlanarak desteklenmektedir. Ekipmanın devreye alınmasından itibaren güvenilir işletim yılları boyunca WesTech her zorlu görevle yüzleşme konusunda da size yardım edecektir. WesTech'in açıklık ve hızlı cevap verebilirliği sizin beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.
Etik WesTech ile yaşayacağınız deneyimler:
 • Kapsamlı müşteri hizmeti
 • Yüksek kaliteli proses ekipmanı
 • Eşsiz hızlı cevap verme yeteneği
 • Kanıtlanmış arıtma uzmanlığı
Kentsel İçme Suyu
WesTech kapsamlı bir dizi proses ekipmanıyla piyasada lider su arıtma çözümleri sunmaktadır. Gerek yeraltı suları ve gerekse de yüzey sularının tasarımında WesTech ile kendinize ait çözümler bulacaksınız.
Kentsel Atıksu
WesTech, güvenilir atıksu proses ekipmanı ve hizmetleri konusunda sarsılmaz bir ün kazanmıştır. WesTech, yeni inşa edilmiş tesislerdeki başarıyı ve mevcut yapılardaki performans artırımını sağlamak amacıyla kapsamlı bir dizi arıtma ekipmanı sağlamaktadır.
Proje Tasarım
Aşağıdaki listedeki tüm sistemlerde proje tasarım, danışmanlık, taahhüt, imalat, satış, montaj ve teknik servis hizmeti vermekteyiz.
 • Endüstriyel ve Proses Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme ve Kullanma Suyu Sistemleri
 • Filtrasyon Sistemleri
 • Multi-Medya, Aktif Karbon Filtreler
 • Demir-Mangan Filtreleri
 • Ultrafiltrasyon Üniteleleri
 • Arsenik Arıtımı
 • Ters Ozmos Sistemleri
 • Yumuşatma Sistemleri
 • Dealkalize Su Üretim Sistemleri
 • Saf ve Deiyonize Su Üreitm Sistemleri
 • Dezenfeksiyon Sistemleri
 • Klor Dezenfeksiyon Sistemleri
 • Ozon Dezenfeksiyon Sistemleri
 • Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri
 • Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Sistemleri
 • Evsel Arıtım Sistemleri

LABORATUAR BÖLÜMÜ

Laboratuvarımızda içme suyu ve atık su ile ilgili fiziksel, kimyasal analizlerin yanı sıra ,suların kirlilik düzeylerinin ölçülmesi ile uygulanacak proseslerin belirlenmesi için, arıtılabilirlik çalışmaları uzman mühendis kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Uygulamasını yapmayı planladığımız içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde kullanılacak kimyasal arıtmanın verimli bir şekilde projelendirilmesi aşamasında yapılan pilot ölçekli jar test çalışmaları ile arıtma sistemini simüle ederek, en doğru tasarımı gerçekleştiririz.

Laboratuarda arıtılması planlanan su ile ilgili yapılan arıtılabilirlik çalışmaları; proses seçiminde çok önemli rol oynamaktadır.

Prosesin karmaşık olmaması, kolay işletilebilirliği, çıkış suyunun istenilen kriterleri sağlaması açısından yapılan bu çalışmalar sistem optimizasyonunu sağlayarak tesisin verimini yükseltmektedir. Bununla birlikte işletme maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlamaktadır.

Fiziksel Parametreler Ölçüm Methodu/ Cihazı
Tortu Gözlem
pH pH Ölçer
ORP ORP Ölçer
Çözünmüş Oksijen Çözünmüş Oksijen Ölçer
İletkenlik İletkenlik Ölçer
Renk Spektrofotometre
Bulanıklık Spektrofotometre
Askıda Katı Madde Spektrofotometre
Çökebilen Katı Madde Imhoff Konisi
Kimyasal Parametreler  
Demir Spektrofotometre
Mangan Spektrofotometre
Amonyum Spektrofotometre
Nitrat Spektrofotometre
Nitrit Spektrofotometre
Sülfat Spektrofotometre
Potasyum Spektrofotometre
Klorür Spektrofotometre
Serbest Klor Spektrofotometre
Toplam Klor Spektrofotometre
Silika Spektrofotometre
Potasyum Spektrofotometre
Bor Spektrofotometre
Toplam Organik Karbon (TOC) Spektrofotometre
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Spektrofotometre
TDS TDS Ölçer
Organik Madde Titrasyon Yöntemi
Sertlik EDTA Yöntemi
Alkalinite Titrasyon Yöntemi
Bakteriyolojik Parametreler  
Toplam Koliform Mikrofiltrasyon Yöntemi
Fekal Koliform Mikrofiltrasyon Yöntemi