2880 M³/GÜN KAPASİTELİ DOUBLE PASS RO SİSTEMİ

YIL: 2009
İŞVEREN: AZERSUN HOLDİNG
PROJE İŞLERİ:
- Diskli Filtrasyon Sistemi
- Ön Klorlama Sistemi
- Ters Yıkama Klor Dozajı
- Seri Filtrasyon Sistemi
- Koagülasyon Dozajı
- Flokülasyon Dozajı
- Deklorinasyon Sistemi
- Kimyasal Şartlandırma Sistemi
- pH Ayarlama Sistemi
- Ters Ozmoz Sistemi (Double Pass)
- Remineralizasyon Sistemi
- Son Klorlama Sistemi

Nehirden gelen yaklaşık 1200µS/cm iletkenliğindeki suyun 10µS/cm'den küçük olacak şekilde arıtılarak buhar türbinlerinin beslenmesi.