2 X 280 M³/GÜN KAPASİTELİ TERS OZMOZ SİSTEMİ

YIL: 2008
İŞVEREN: SEA LIGHT OTEL
PROJE İŞLERİ:
- Ön Klorlama Sistemi
- Ham Su Basınçlandırma Sistemi
- Kum Filtre Sistemi
- Kimyasal Dozajlar
- Ters Ozmoz Sistemi
- PLC, Kumanda ve Kontrol Panelleri
- Saha İçi Borulama
- Tüm Enstrümanlar

Deniz suyunda tatlı su eldesi