MEY TARSUS SUMA FABRİKASI YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

YIL: 2021
İŞVEREN: Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A. Ş.
PROJE İŞLERİ:
- Betonarme Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası
- Blower Binası (sundurma), Pompa İstasyonu (sundurma)
- Dengeleme Tankı (AISI316 Paslanmaz çelik)
- Nötralizasyon ve Çökeltim Tankı (AISI316 Paslanmaz çelik)
- Nötralizasyon Dengeleme Haznesi (AISI316 Paslanmaz çelik)
- CPI Tankı (Karbon çelik epoksi kaplamalı)
- Betonarme Son Çöktürme Tankı
- Çelik Anaerobik Reaktör Binası
- Betonarme Cazibeli Çamur Yoğunlaştırma Tankı
- Betonarme Havalandırma Tankı

Genel olarak atıksu içerisindeki kirlilik yükünü almak için anaerobik sistem kullanılarak, biyolojik arıtmanın yükü azaltılacaktır.Ayrıca, anaerobik prosesin seçimi ile fazla çamur miktarı da azaltılmaktadır.Aerobik prosesler daha büyük çamur susuzlaştırma ekipmanları ve daha yüksek miktarda katynik polielektrolit tüketimine neden olmaktadır. Özetle; işletme maliyetine ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Metan üretilerek biyogaz elde edilmesine olanak sağladığından, tesis içi gerekli yerlerde kullanılabilecektir.