PETKİM POLİMER DOZAJLAMA ÜNİTESİ

YIL: 2021
İŞVEREN: PETKİM
PROJE İŞLERİ:
- Otomatik Dozajlama Sistemi
- Çelik Yapı İşleri

PETKİM AGÜ-275 Bölgesinde bulunan dekantörlere, DAF ve Koagülant havuzlarına otomatik polielektrolit ünitesi kurulumu ve PID'li dozajlama sitemi kurulumu.