350 M³/GÜN DENİZ SUYU TERS OSMOZ SİSTEMİ

YIL: 2014
İŞVEREN: GRAND TARABYA OTEL
PROJE İŞLERİ:
- Ön Klorlama Sistemi
- Ham Su Basınçlandırma Sistemi
- Deklorinasyon Sistemi
- Kimyasal Şartlandırma Sistemi
- pH Ayarlama Sistemi
- Ters Ozmoz Sistemi
- Reminerilizasyon Sistemi
- PLC, Kumanda ve Kontrol Panelleri
- Saha İçi Borulama
- Tüm Enstrümanlar

Otelde bulunan drenaj kuyularından alınan Marmara Deniz suyu,ters ozmoz teknolojisi kullanılarak arıtılması