"Hangi işi yaparsanız yapın, en iyisini yapın. Önemli olan ne yaptığınız değil, yaptığınız işe duyduğunuz saygıdır. İşini saygıyla yapan bir insanın yaptığı her iş onurludur."

ALİ POLAT
Hazar Grubu
HAZAR Grubunun kurucusu ALİ POLAT, bir iş insanı, araştırmacı ve yazardır. 50 yılı aşkın iş hayatı ve takip eden 20 yılda, hem iş hayatındaki başarılarıyla, hem de toplum yararına gerçekleştirdiği sosyal projelerle, geçmişimizi ve bugünümüzü şekillendiren, gelecek planlarımıza ışık tutan büyüğümüzdür.

Farklı coğrafyalarda ve zor koşullarda edinmiş olduğu deneyimler, hakkaniyet üstüne kurulu iş prensipleri, 2. kuşak olarak işleri devam ettiren Yönetim ekibine her daim yol göstericidir. Ali Polat’ın girişimci ruhu, ticari fırsatları görme ve değerlendirmedeki becerisi, cesareti ve en önemlisi çalışkanlığı bizlere her zaman örnek teşkil etmiş ve toplumda en üst seviyede takdir görmüştür. Ali Polat’a göre, iş yapmanın ve çalışmanın ana amacı maddi kazanç sağlamak değildir, başarılı olmaktır. Başarılı olmak ise, kendi tanımı ile, zor ve karmaşık bir işi, sonuna kadar, pes etmeden, asla “yoruldum” demeden, ter dökerek, emek harcayarak, kendini gelişmeye zorlayarak, hep bir adım daha ileri, birlikte çabaladığın insanları da yükselterek, başarmaktır.

ALİ POLAT, babasının erken yaşta kaybetmesi dolayısıyla, hayata erken atılmış ve imkanları elverdiğince, kazancını ihtiyaç sahipleri ile paylaşmayı düstur edinmiştir. Bu bağlamda, sadece maddi yardımlar değil, aynı zamanda, toplumu ileri götürebilecek sosyal projelerle de, insanların hayatına dokunarak, onların derdine derman olmayı arzu etmiştir. 2001 yılından günümüze kadar, 50’nin üzerinde eser hazırlamıştır. Eserlerini, tüm isteyenlerle paylaşmış, toplum yararına, ücretsiz olarak dağıtmıştır. Ayrıca 25 yıldan bu yana, eğitim bursları ile gençlere destek olmaktadır.

Ali Polat, uzun yıllardan bu yana, Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin onursal üyesidir. Aynı zamanda, eserlerinin bilimsel ve akademik katkıları dolayısıyla, birçok üniversiteden, fahri doktora ve profesörlük ünvanına layık görülmüştür. Başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere, birçok ülkede, çeşitli panel ve konferanslarda, konuşma yapmak üzere davet edilmektedir. Özellikle, üzerinde 5 adet kitap hazırladığı SU ve SU-İNSAN SAĞLIĞI ilişkisi konusunda, resmi kurumlar da dahil olmak üzere birçok kuruluşta sunumlar yapmış, bilgi ve görüşlerini paylaşmıştır. Ali Polat’ın, bu sunumlarında vurguladığı üzere, dünyanın geleceği su üstüne kurulacaktır. Her yıl milyonlarca insan su kaynaklı hastalıklardan hayatlarını yitirmektedir. İnsanları temiz ve sağlıklı su konusunda bilinçlendirmek için büyük çaba harcamaktadır. Kurduğu “Medeniyet Evi”nde, sadece sosyal ve kültürel projelerle ilgilenmekte ve bilgi & deneyimlerini, ofisinden hiç eksik olmayan, yüzlerce misafiri ile paylaşmaktadır.

Biz de HAZAR GRUBU olarak, bu ülkü ve prensiplerin ışığında, toplumumuza fayda sağlayacak, ihracat ve istihdamı arttıran, Grubumuzun ve ülkemizin adını, değişik coğrafyalarda, özellikle çevre teknolojilerinde, inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıklarında, üst sıralara taşıyan projelerle büyümeyi hedefliyoruz.
Hazar Grubu'nun ortaklarından MUSTAFA EROL NAZLI, iş hayatına 50 yıl önce başlamış ve Hazar Grubu'nda hem profesyonel yönetici hem de ortak olarak uzun yıllardır şirketlerin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, alçakgönüllülüğü, sağlam duruşu ve iş ahlakı ile örnek bir iş adamı, çok değerli bir yönetici, tam bir İstanbul beyefendisidir.

Grubun Azerbaycan pazarındaki projelerine liderlik etmiş ve halen aktif olarak iş hayatında yer almakta , tecrübe ve bilgi birikimi ile ikinci nesli desteklemektedir. Kendisiyle çalışan tüm ekibin gelişimine önem veren, yeniliklere açık, vizyoner bir liderdir. Ona göre şirketlerimizin ve işletmelerimizin kalıcı olması, ülkemize fayda sağlayan ve gurur duyduğumuz şeyler yapmamız çok önemlidir.


MUSTAFA EROL NAZLI
Hazar Grubu