ETİK & UYUM

Faaliyetlerimizin en yüksek etik davranış standartlarına uygun olmasını sağlayan, izlenecek yönergeleri belirleyen ve politika ve prosedürleri içeren düzenleyici bir çerçevemiz bulunmaktadır. Standartlar yasal olarak kurulmuş olanın ötesindedir ve üst yönetimce desteklenmekte ve bu uyum kültürümüzün bir parçası olarak uygulanmaktadır.
Uyumluluk Yönetim Sistemi
Etik davranış yönergelerimizi, kuruluşumuzun tüm üyeleri arasında olduğu kadar, etkileşimde bulunduğumuz çıkar grupları veya üçüncü taraflar arasında da yayıyoruz.

Bu yönergeleri, yönetim tarafından desteklenen politikalar ve prosedürler aracılığıyla geliştiriyoruz.

Yaygınlaştırılması, mevzuata uyumlu olacak şekilde uygulanması ve denetlenmesi Denetim ve Kontrol Komitesi sorumluluğundadır.

Çalışanlarımız veya üçüncü şahıslar adına herhangi bir etik endişe oluşması durumunda konu , bahsi geçen politika ve prosedürlere uygun şekilde, etkinleştirilen iletişim kanalı aracılığıyla iletilebilir. info@hazar.gen.tr
Etik Kurallar
En yüksek etik davranış standartlarına bağlılığımız, çalışanlarımızın her zaman uyması gereken ilke ve değerleri belirleyen, profesyonellik ve mevzuata saygıyı , insan haklarını ve uluslararası kabul görmüş pratikleri içeren Etik Kurallar içinde yansıtılmaktadır. Etik Kurallar , profesyonellerimizin karşılaştığı tüm durum ve koşulları öngöremediğinden, hareket etme şeklimizde bize rehberlik eden genel davranış kurallarını oluşturur.
Bütünlük Davranışı
Uluslararası hükümlerde tespit edilenlerle çelişen ve yolsuzluğun önlenmesini engelleyen her türlü eylemi reddediyoruz.

Herhangi bir yolsuzluğa karşı sıfır tolerans ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası her iki tarafça da gözetilmesini beklediğimiz davranış parametrelerini yayar ve etkileşimde bulunduğumuz çalışanlar ve üçüncü tarafları kapsar.

İnsan haklarına Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan değerler ve ilkelere uygun, içinde yer aldığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimleri ile destekli şekilde saygı göstermeye kararlıyız.

İşyerinde veya meslekte yaş, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, milliyet, sosyal köken, engellilik, cinsel yönelim veya başka herhangi bir ayrımcılık yaratması muhtemel durumlarda çalışanların haklarına saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz ve zorla veya zorunlu çalıştırmanın yanı sıra her türlü emek sömürüsünü ve çocuk işçiliğini tamamen reddettiğimizi ifade ediyoruz.