İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Hazar, üretim ve hizmet faaliyetlerinde yalın ve sürdürülebilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini proaktif olarak uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu hedef çerçevesinde Hazar ""İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"" yaklaşımı; kullanılan tesisler, makineler, aletler, ekipmanlar ve ofisler, üretilen bilgiler, çevre ve çevremizdeki insanlar, işimizin önünde uzun sürede ve haklı olarak kazandığımız güven ve itibarın ortaklarımızdan, müşterilerimizden ve üçüncü şahıslardan kaynaklanabilecek her türlü tehlike ve kazadan korunmasıdır.

Özellikle can güvenliği konusundaki hedefimiz "SIFIR İŞ KAZASI"dır. Bu anlayış aynı zamanda çalışmalarımızın bu amaç ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır.

• Gerekli tüm kaynakların oluşturulması sağlanacaktır.
• Uluslararası OHSAS 18001 yönetim sistemi standart kullanımda olacaktır.
• İlgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyulacaktır.
• Hedefler, yetkiler, sorumluluklar, kapsamlar, prosedürler, talimatlar ve yönetim tarafından belirlenecek ilkeler çerçevesinde herkesin özverili ve koşulsuz katılımı katılımı sağlanacaktır.
• Üretimimizde ve diğer tüm süreçlerimizde en önemli ve öncelikli faktör, onarılamaz can güvenliğinin sağlanmasıdır.
• Seçim yapmak zorunda kaldığında can güvenliği, Hazar için diğer tüm maliyetlerden daha önemlidir.
• Her çalışan, diğer herkesi tehlikeye atmayacak şekilde çalışanları, makineleri, bilgileri, imajı ve çevresini, kendi sağlığı ve can güvenliği de dahil olmak üzere çalışmayı denetlemek, çalışmadığı zamanlarda uyarmak, kaza içerebilecek tüm kritik unsur ve faktörleri tespit etmek, ilgili eğitimi talep etmek, gerekli tedbirleri almak, ilgili sistem ve talimatlara uymak ve bunlara uyulmasını ve sürdürülebilir bir şekilde uyulmasını sağlamak ve faaliyet göstermekten sorumludur.